Hem

Naleo IT Management

Tar hand om dina IT-investeringar

Tre viktiga komponenter

Vision


Försök inte lösa allt på en gång. Det är få som lyckas med det, oavsett tillämpning. Fokusera på visionen och arbeta dig dit systematiskt. Börja med de lätta vinsterna och eliminera de avgörande riskerna.

Affärskalkyl


De flesta investeringar förtjänar en affärskalkyl. Ett klassiskt business case. Varför satsa resurser om man inte på ett rimligt sätt kan räkna med att det sannolikt leder till ett mervärde?

Människor


De människor du jobbar med är sannolikt den faktor som kommer ha den största påverkan på resultatet.
De finns överallt. Men man måste välja med omsorg.

Våra tjänster

Business Agility


Vi hjälper dig att implemetera eller förvalta agila process i styrning och utveckligsarbete. Har sedan 2006 tillämpat och förespråkat agila principer och lean systemutveckling - mycket erfarna i agil utvecklingsmetodik och certifierade genom SAFe.


Projektledning


En senior projektledare behärskar väl projektets alla faser och projektledningens processer, så som intressenter, kommunikation, risk, budget och tidsplaner. Vi är certifierade genom PMI, arbetar utifrån PMBOK och enligt projektmodeller som PROPS, PPS och PEJL.

Börja med slutet

Ett klassiskt business case är grunden i en lyckad investering


Såhär kan du på ett strukturerat sätt arbeta fram en affärskalkyl och skaffa dig en beslutsgrund för din idé och dess investering:


  1. Beskriv det du vill göra som en positivt formulerad möjlighet.
  2. Identifiera flera olika alternativ, välj ut ett par av de bästa att analysera närmare.
  3. Analysera alternativen utifrån risk, resurskrav och hur de påverkar dina affärsmål.
  4. Välj ditt bästa alternativ - ett som du själv kan stå bakom.
  5. Gör en plan för hur du genomför din idé: beskriv hur du kommer att uppnå dina mål och när du förväntar dig att se fördelarna.
  6. Kommunicera vad du kommit fram till, till exempel för att sälja din rekommendation till beslutsfattare.

Tveka inte att höra av dig