Start

naleo

Konsult inom IT-manangement, projektledning och metodik | Naleo IT Management AB, Birkastan, Stockholm

Affärskalkyl.


De flesta investeringar förtjänar en affärskalkyl. Ett klassiskt business case. Varför satsa resurser om man inte på ett rimligt sätt kan räkna med att det sannolikt leder till ett mervärde?


Visionen.


Försök inte lösa allt på en gång. Det är få som lyckas med det, oavsett tillämpning. Fokusera på visionen och arbeta dig dit systematiskt. Börja med de lätta vinsterna och eliminera de avgörande riskerna. Utvärdera vision och resultat löpande. Gör justeringar.

Människor.


De människor du jobbar med är sannolikt den faktor som kommer ha den största påverkan på resultatet.

De finns överallt. Men man måste välja med omsorg.

Ett klassiskt business case.


Såhär kan du på ett strukturerat sätt arbeta fram en affärskalkyl och skaffa dig en beslutsgrund för din idé och dess investering: 


1 - Beskriv det du vill göra som en positivt formulerad möjlighet.

2 - Identifiera flera olika alternativ, välj ut ett par av de bästa att analysera närmare.

3 - Analysera alternativen utifrån risk, resurskrav och hur de påverkar dina affärsmål.

4 - Välj ditt bästa alternativ - ett som du själv kan stå bakom.

5 - Gör en plan för hur du genomför din idé: beskriv hur du kommer att uppnå dina mål och när du förväntar dig att se fördelarna.

6 - Kommunicera vad du kommit fram till, till exempel för att sälja din rekommendation till beslutsfattare.


Kom igång idag


Information. Teknologi. Ekonomi.


Niclas Lundquist | 070-3711401 | sales@naleo.se | Naleo IT Management AB, Birkastan, Stockholm | organisationsnummer 556950-4995